Impresum

 

E/D/E

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
(Nákupní kancelář Německých obchodníků se železem s.r.o.)
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Telefon: +49 202 6096-0 
E-Mail: webkontakt(at)ede.de

Jednatelé 
Dr. Andreas Trautwein (Vorsitzender der Geschäftsführung)
Dr. Christoph Grote
Peter Jüngst
Joachim Hiemeyer
Thomas Henkel
Bettina Jakobi

Obchodní rejstřík
B 3215 · Blatt 1/1962
Amtsgericht Wuppertal

GLN 43 17784 00000 0 
USt-Id-Nr. DE 121013829

Upozornění 
Všechny údaje a všechna znázornění na této webové stránce jsou námi sestavené s největší možnou bedlivostí. Za správnost a úplnost údajů ovšem nepřebíráme žádnou záruku. To platí i pro všechny odkazy, na které tato webová stránka odkazuje. E/D/E neručí za přímé nebo nepřímé škody, včetně škod z ušlého zisku, které vzniknou na základě informací, jež jsou pro tuto webovou stránku přichystané.