Bandeisenschere links 225mm Format, Bandeisenschere, linksschneidend

Berliner Blechschere, rechtsschneidend, Berliner Blechschere

Figuren-Blechschere mit Hebelübersetzung

Ideal-Blechschere

Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung

Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, besonders robust

Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, Edelstahl Spezial

Loch-Blechschere

Pelikan-Blechschere, rechtsschneidend, Pelikan-Blechschere